Gegevens van het bedrijf

Contactgegevens

Factuuradres

Afleveradres

U ontvangt de factuur, orderbevestiging en pakbon digitaal van ons.

Contactgegevens digitale facturatie

Contactgegevens digitale orderbevestiging (indien afwijkend van factuuradres)

Contactgegevens digitale pakbon (indien afwijkend van factuuradres)

Contactgegevens administratie

Contactgegevens EDI (indien van toepassing)
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en tevens akkoord te gaan met bijgevoegde betalings-en leveringsvoorwaarden.

Namens de klant (tekeningsbevoegde)

DD slash MM slash JJJJ
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord *(Vereist)